ATIBOX 30.5.2004 - DUERNE - NIEDERLAND

          IMPERO Z METABOXU - umístění: V4 ve tř. otevřených ze 36 účastněných